O nas

Swoją działalność rozpoczęliśmy już w 1993 roku i od tego czasu nieprzerwanie i z sukcesami zajmujemy się zagadnieniami BHP. Od początku istnienia, stawimy na wysoką jakość świadczonych przez nas usług, kompetencję, rzetelność, podtrzymywanie długoletnich relacji z Klientem i pomoc w każdej sytuacji. Jesteśmy zespołem profesjonalistów, którzy wiedzą, jak ważne jest bezpieczne środowisko pracy. Chcemy tę wiedzę przekazywać innym poprzez przejmowanie najważniejszych zadań, prowadzenie szkoleń BHP i doradztwo.
Podążając za nowymi trendami w dziedzinie BHP, jak również opierając się na sprawdzonych metodach, staramy się aktywnie wdrażać rozwiązania pozwalające zwiększyć poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach i zakładach pracy, sprostać wymaganiom stawianym przez przepisy prawa, a także promować wśród pracodawców i pracowników postawy sprzyjające poprawie warunków bezpieczeństwa przy pracy.
Wydawane przez nas zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiane są zgodnie z literą prawa i są honorowane przez organa kontroli warunków pracy.
Konkurencyjne ceny, wysoki poziom kwalifikacji naszych specjalistów oraz umiejętność elastycznej komunikacji z klientami wyróżniają naszą firmę jako partnera na europejskim poziomie.

W zakresie naszych usług proponujemy:

  • szkolenia wstępne dla pracowników BHP i PPOŻ
  • szkolenia okresowe dla pracowników BHP i PPOŻ
  • przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, sporządzanie protokołów pokontrolnych
  • identyfikację zagrożeń, ocenę i redukcję ryzyka zawodowego w środowisku pracy
  • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz chorób zawodowych, sporządzanie dokumentacji i formułowanie wniosków profilaktycznych
  • ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • prowadzenie doradztwa w zakresie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • rozwiązywanie problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  • formułowanie propozycji, przedsięwzięć i opracowywanie planów poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników